16 June 2019

Contoh Surat KuasaSurat kuasa adalah surat yang memuat pelimpahan wewenang untuk melaksanakan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa d diberikan kepada sesorang atau lembaga tertentu. Untuk jenis surat kuasa ada tiga macam yaitu, surat kuasa pribadi, surat kuasa kepentingan perusahaan atau organisasi dan surat kuasa dinas pemerintahan. 

 Berikut adalah salah satu contohnya:

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini:
                Nama                    : Dra. Natasha Geovani
                Pekerjaan              : Guru SMK Negeri 1 Bandung
                Alamat                  : Jalan Ahmad Yani No. 21 Bandung

Dengan ini memberi kuasa kepada:
                Nama                    : Pandu Wicaksono
                Pekerjaan              : Mahasiswa
                Alamat                   : Jalan Moch. Toha No. 36 Bandung
                Untuk                    : Mengambil gaji saya untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2017.

Surat kuasa ini diberikan berhubungan saya sedang menjalani cuti melahirkan. Surat ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan maksud agar yang berkepentingan maklum.
                                                                                               
                                                                                                                            Bandung, 20 Maret 2017
Yang menerima kuasa,                                                                                          Yang memberi kuasa

Pandu Wicaksono                                                                                                  Dra. Natasha Geovani

Silahkan berkomentar dengan sopan, Memberi saran juga boleh ;)
EmoticonEmoticon